Hjem - Lions Nibe Guldgåsen

Menu

Støtteansøgning

Retningslinjer for ansøgning om støtte

Lions Club Nibe Guldgaasen yder støtte til humanitært og alment velgørende formal. I nogle situationer finder vi selv frem til, hvem der skal være modtager af vor støtte. Men i langt de fleste tilfælde sker tildelingen som reaktion på en modtaget ansøgning

Ansøgninger sendes til klubbens præsident, p.t. Susanne Lyngby, sannelyngby ved hotmail prik com

Ansøgningen vil derefter blive behandlet på først følgende bestyrelsesmøde, og derefter forelagt klubmedlemmerne med bestyrelsens indstilling på et efterfølgende klubmøde. Da vi kun afholder eet bestyrelsesmøde og eet klubmøde om måneden, skal man altså forvente nogen responstid, minimum ca. to måneder. Hvis der er særlige forhold, som bestyrelsen vil have undersøgt nærmere, inden der træffes beslutning, kan responstiden blive øget.

For at sikre, at alle ansøgninger får en ensartet behandling, skal de mindst indeholde følgende. Nedenstående oplysninger skal som minimum oplyses i ansøgningen:

  1. En beskrivelse af den person/organisation, der søger
  2. En beskrivelse af det formål, som de søgte midler skal anvendes til
  3. Størrelsen af det ansøgte beløb, helst bilagt et budget over aktiviteten
  4. Meddelelse om der er søgt støtte andre steder.
  5. Hvis JA - hos hvem
  6. Evt. dokumentation for hvornår og hvordan støtten vil blive anvendt
  7. Ansøgerens navn adresse, telefonnr., mail-adresse og bankkontonr. hvortil evt. støtte kan overføres.

Hvis en ansøgning ikke indeholder de ønskede oplysninger, vil den enten blive returneret med ønske om supplerende oplysninger, eller blive afvist umiddelbart.

Vi er naturligvis nødsagede til at foretage en hårfin prioritering, da vore rådige midler er begrænsede.

I nogle tilfælde vil klubben bede om at få en repræsentant fra ansøgerne til at berette om forløbet af aktiviteten på et klubmøde.

Ansøgning til Lions Club Nibe, Guldgåsen

Navn:                                                                                                                                                                                                   
Adresse:  
Tlf:  
Mail:  
 


Beskrivelse af person/Organisation:

 


Beskrivelse af formål: 

 


Størrelse af ansøgt beløb:  

 


Budget over aktiviteten: 

 


Ansøgt midler andre steder/hvilke steder:
  
 


Hvornår og helt konkret bliver støtten anvendt:
  
 


Bank og kontonr. hvor donationen kan overføres:
 


 

Følg Lions